Efektywne zespoły – Case study

Efektywne zespoły – sieć detaliczna w branży jubilerskiej

 

Organizacja

Organizacja jest rodzinną firma, która początkowo zajmując się produkcją jubilerską, przekształciła się stopniowo w sieć bardziej skoncentrowaną na sprzedaży niż produkcji. Obecnie organizacja posiada ponad 100 salonów, zlokalizowanych niemal w każdej dużej galerii.

Wyzwanie

Salony działają w trzech kategoriach – sieci własnej, franczyzowej i ajencyjnej. Każdy z typów przeznaczony był dla odmiennych partnerów, których firma zapraszała do współpracy. W przypadku sieci franczyzowej i ajencyjnej do organizacji zapraszano zarówno osoby odpowiednim kapitałem lub doświadczeniem – w ostatnim przypadku niekoniecznie kapitałem. W praktyce oznaczało to, bardzo duże zróżnicowanie doświadczenia sklepów, przy jednoczesnym braku odpowiednich zasobów umożliwiających zarządzanie zróżnicowaną i rozrastającą się siecią. Organizacja przechodziła przez okres szybkiego rozwoju związanego z rozbudową sieci w całej Polsce.

Rozwiązanie

Model Deal - Rozwój Organizacji
Model DEAL™ – Diagnosing, Estabilishing, Acting, Learning

Diagnosing

Diagnoza obejmowała przegląd systemu operacyjnego i systemu zarządzania w salonach o różnej historii powstania oraz typie własności. Kluczowe znacznie miała  zmiana w organizacji prowadząca do standaryzacji sposobu zarządzania, pomimo zróżnicowania formy właścicielskiej. Diagnoza prowadzona w oparciu o VSM była skoncentrowana na ustaleniu różnic w obszarze operacji i zarządzania prowadząca do wdrożenia efektywnych zespołów  mogących uzyskiwać wyniki mierzone poprzez KPI.

Establishing

Ustalenia dotyczyły wprowadzenia wskaźników mogących wpłynąć na rozwój zespołu umożliwiający uzyskanie określonych KPI (wskaźniki) sprzedaży.

Acting

Działania skoncentrowały się na:

  • opracowanie standardów zarządzania,
  • wprowadzenie stałych KPI umożliwiających podział salonów na klasy rozwojowe,
  • wprowadzenie ujednoliconego modelu biznesowego – sposobu działania.

Learning

Uczenie się zostało zrealizowane poprzez monitorowanie  KPI oraz przegląd rozwoju zespołów wybranych salonów.

Obszary działania

Działania dotyczyły następujących obszarów funkcjonowania organizacji:

Efektywne zespoły - Case Study. Obszary działania, których dotyczyły zmiany w organizacji.
Efektywne zespoły – Case Study. Obszary działania, których dotyczyły zmiany w organizacji.

Korzyści dla klienta

W ramach projektu uzyskano:

  • wprowadzono standardy zarządzania w oparciu o pomiar działania i wyników KPI,
  • ujednolicono model biznesowy w zakresie zarządzania całą siecią,
  • opracowano model kompetencji kierownika salonu  – umożliwiający stałą ocenę i rozwój kompetencji.

Charakterystyka

Klient: Potentat w organizacji hurtowni spożywczych
Branża: jubilerska
Usługi: produkcja i sprzedaż


Podziel się: Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter