Szkolenia i trenerzy wewnętrzni – Case study

Stworzenie systemu szkoleń dla trenerów wewnętrznych – handel narzędziami

 

Organizacja

Organizacja jest polskim oddziałem amerykańskiego potentata specjalizującego się w produkcji narzędzi obróbczych. Na terenie kraju dział sieć handlowców zaopatrujących zakłady przemysłowe oraz centrum CSR (obsługi sprzedażowej i posprzedażowej).

Wyzwanie

Początkowo funkcja CSR była eksperymentem wynikającym z doświadczeń w lokalizowaniu tej funkcji w innych rejonach świata. Okazało się, że wybór Polski był trafiony zarówno ze względu na kompetencje lingwistyczne jak i umiejętność budowania profesjonalnych relacji z klientami, opartych zarówno o potrzeby klientów jak i procedury organizacyjne.

W organizacji zaczęło pojawiać się coraz więcej osób z praktycznymi kompetencjami językowymi i potrzebami rozwojowymi w zakresie systemu informatycznego, współdziałania, planowania czasu, rozwiązywania konfliktów.

Duża ilość nowych pracowników oraz konieczność przygotowania ich do pracy, spowodowała konieczność wprowadzenie trenerów wewnętrznych, gotowych do szybkiego reagowania na pojawiające się potrzeby edukacyjne.

Rozwiązanie

Model Deal - Rozwój Organizacji
Model DEAL™ – Diagnosing, Estabilishing, Acting, Learning

Diagnosing

Diagnoza w tym przypadku nie była realizowana, ponieważ organizacja nie posiadała doświadczeń w prowadzeniu szkoleń wewnętrznych.

Establishing

Ustalenia w tym zakresie dotyczyły przygotowania zakresu szkolenia oraz stałego monitoringu w trakcie realizacji każdego ze szkoleń, którego celem byl rozwój kompetencji pracowników.

Acting

Działania skoncentrowały się na:

  • omówienie każdego ze szkoleń prowadzących do rozwoju zespołu i podniesienia efektywności zespołów,
  • przepracowanie każdego ze szkoleń na podstawie programu, konspektu, materiałów szkoleniowych,
  • monitoring szkolenia w trakcie realizacji,
  • wprowadzanie zmian po zrealizowaniu programu pilotażowego,
  • coaching indywidualny dla trenerów.

Learning

Uczenie się polegało na cyklicznym powtarzaniu realizacji programu, którego celem był rozwój kompetencji trenerskich przyczyniających się do  rozwijania pracowników.

Obszary działania

Działania dotyczyły następujących obszarów funkcjonowania organizacji:

Szkolenia - Case Study. Obszary działania, których dotyczyły zmiany w organizacji.
Szkolenia – Case Study. Obszary działania, których dotyczyły zmiany w organizacji.

Korzyści dla klienta

W ramach projektu uzyskano:

  • przygotowano merytorycznie programy szkoleń oraz materiały potrzebne do prowadzenie szkoleń,
  • opracowano konspekty,
  • wybrano i przeszkolono trenerów wewnętrznych.

Charakterystyka

Klient: Potentat w produkcji narzędzi obróbczych
Branża: handel
Usługi: handel


Podziel się: Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter