Historia Corporate Learning Systems

Corporate Learning SystemsTM tworzą konsultanci i trenerzy zajmujący się w różnych zakresach rozwojem i wprowadzaniem zmian w organizacji. Powstaliśmy w styczniu 2001 roku na bazie doświadczeń grupy trenerów, którzy od połowy lat dziewięćdziesiątych zajmowali się szkoleniami i rozwojem pracowników.

  • 2001

    Nasze wcześniejsze doświadczenia trenerskie wyraźnie wskazywały, że zmiana w zakresie kompetencji pracowników realizowana poprzez szkolenie stanowi jedynie jeden z obszarów wpływających na efektywność działania organizacji. Często zauważaliśmy potrzeby w innych obszarach, niż kompetencje lub sytuacja w organizacji wymagała innego wsparcia niż szkoleniowe.

  • 2004

    Wspólnie z Klientami poszukiwaliśmy nowych możliwości bardziej efektywnego wspierania organizacji w pełniejszym i bardziej efektywnym zakresie. W 2004 roku pojawiło się rozwiązanie, jakim była teoria systemów organizacyjnych oferowana przez Peter’a Senge i innych prekursorów uczenia się organizacyjnego.

  • do dziś

    Koncepcja ta okazało się niezwykle efektywne dla naszej pracy z organizacjami. Od ponad dziesięciu lat z powodzeniem jako zespół realizujemy projekty w tym ujęciu, rozwijając nasze własne kompetencje, zdobywając kolejno certyfikaty SCP [Systemic Consulting Practitioner] i SCM [Systemic Consulting Master].