dr Marcin Żółtak

dr Marcin Żółtak

Właściciel
Konsultant rozwoju organizacji (OD), trener, coach, praktyk w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju organizacji. Specjalizuje się w doradztwie organizacyjnym związanym z całościowym rozwojem i doskonaleniem organizacji. Od 1996 roku pracuje z organizacjami biznesowymi, organizacjami pozarządowymi i samorządowymi wdrażając koncepcje organizacji uczących się.

Uczestniczył w wielu międzynarodowych projektach doradczych i szkoleniowych w Polsce oraz w Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Austrii. Posiada uprawnienia konsultanta i trenera rozwoju systemów organizacyjnych (HSDI i CSA), coacha ICC oraz psychoterapeuty terapii systemowej. W Wielkiej Brytanii ukończył studia związane wprowadzaniem zmian w organizacjach oraz studia dotyczące wykorzystania myślenia systemowego w biznesie.

Od 2003 jest wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu z zakresu m.in.. zarządzania kadrami, coachingu, zarządzania zmianą. Założyciel firmy Corporate Lerning Systems, która od kilkunastu lat z powodzeniem wspiera zarządy oraz działy hr w rozwoju organizacji.

Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, magister pedagogiki w zakresie oligofrenopedagogiki i resocjalizacji.

Obszary wsparcia organizacji: coaching (business coaching), modelowanie systemów, komunikacji wewnętrznej, projektowanie struktur organizacyjnych, projektowanie systemów HR, projektowanie systemów zarządzania, rozwój systemów organizacyjnych, rozwój zespołów.

Eliza Pokora

Eliza Pokora

Trener i konsultant
Trener i konsultant specjalizujący się w psychologii zarządzania. W projektach uczestniczy jako konsultant zajmujący się projektowaniem systemów zarządzania i systemów kompetencyjnych. Zajmuje się również coachingiem i terapią.

Magister psychologii ze specjalnością psycholog pracy, posiada: Certyfikat terapii systemowej 1 stopnia.

Obszary wsparcia organizacji: modelowanie systemów komunikacji wewnętrznej, moderowanie konfliktów, projektowanie struktur organizacyjnych, projektowanie systemów zarządzania, rozwój kompetencji pracowników.

Jarosław Ropiejko

Jarosław Ropiejko

Trener, konsultant, coach
Trener i konsultant specjalizującym się w zarządzaniu projektami oraz w coaching’u. Zarządza projektami rozwojowymi, diagnozuje potrzeby pracowników i organizacji. Projektuje programy szkoleniowe i rozwojowe dla organizacji. Wdraża systemy zarządzania projektami.

Magister polonistyki, posiada Certyfikat Coach’a ICC I Certyfikat IPMA.

Obszary wsparcia organizacji: budowanie zespołów projektowych, coaching (business coaching), coaching dla kierowników projektów, moderowanie grup roboczych, moderowanie konfliktów, projektowanie metody prowadzenia i zarządzania projektami, projektowanie systemów HR, zarządzanie projektami.

Maciej Sasin

Maciej Sasin

Trener, konsultant
Trener i konsultant systemowy specjalizujący się w szkoleniach z zakresu jakości obsługi klienta, technik sprzedaży oraz rozwoju kompetencji kierowniczych i zarządzania.

Magister socjologii, magister filozofii, posiada: Certyfitak Praktyka NLP, Mistrza NLP oraz pozytywnie zdany Test 101 z zakresu analizy transakcyjnej.

Obszary wsparcia organizacji: budowanie systemów motywacyjnych, coaching (business coaching), modelowanie systemów komunikacji wewnętrznej, moderowanie grup roboczych, projektowanie systemów zarządzania, rozwój kompetencji pracowników, rozwój zespołów.

Dr Małgorzata Rosalska

Dr Małgorzata Rosalska

Trener, doradca
Trener i doradca systemowy specjalizujący się w doradztwie wielokulturowym i zawodowym. Pracuję z osobami i grupami w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i współdziałania w środowisku wielokulturowych. Realizuje międzynarodowe projekty edukacyjne w zakresie outdoor. Specjalizuje się we wdrażaniu systemów zarządzania w trzecim sektorze i instytucjach.

Doktor nauk humanistycznych, magister pedagogiki w zakresie resocjalizacji, posiada: Certyfikat Doradcy Zawodowego.

Obszary wsparcia organizacji: dynamika małej grupy, działanie zespoły wielokulturowym, ewaluacja pracy instytucji, kompetencje edukatorskie managerów, modelowanie systemów komunikacji wewnętrznej, moderowanie grup roboczych, praca z wymagającym (trudnym) klientem, rozwój kompetencji pracowników , rozwój zespołów.

Katarzyna Stańda

Katarzyna Stańda

Psycholog, trener, konsultant
Jest psychologiem, trenerem i konsultantem w zakresie komunikacji interpersonalnej, zarządzania grupą, umiejętności sprzedażowych i negocjacyjnych, asertywności oraz radzenia sobie ze stresem. Przygotowałam i przeprowadziłam setki godzin szkoleń i warsztatów dla firm biznesowych i organizacji społecznych.

Realizuje projekty doradcze w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi – tworząc dokumentację personalną, analizuje możliwości rozwojowe pracowników, planuje ścieżki kariery, wdraża systemy motywacyjne oraz systemy ocen pracowniczych. Pracuje według renomowanych, międzynarodowych metod służących ocenie kompetencji pracowniczych (MBS®, DiSC).

Realizuje działania coachingowe dedykowane kadrze menedżerskiej.

Magister psychologii ze specjalnością psychologia pracy, posiada: Certyfikat Szkoły Coachów Akademii SET, Certyfikat Terapeuty i Doradcy Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Obszary wsparcia organizacji: coaching (business coaching), diagnoza kompetencji pracowników, projektowanie systemów HR, projektowanie systemów zarządzania, rekrutacja i relokacja pracowników, rozwój systemów organizacyjnych, systemy ocen okresowych.

Paweł Muzyczyszyn

Paweł Muzyczyszyn

Trener, konsultant, coach
Jest trenerem specjalizującym się w szkoleniach z zakresu technik sprzedaży B2C i B2B, rozwoju kompetencji menedżerskich oraz coachem International Coach Federation specjalizującym się w bussiness coachingu i coachingu grupowym. Drugim obszarem specjalizacji są techniki sprzeaży, budowanie działów sprzedaży oraz system pomiaru sprzedaży.

Magister stosunków międzynarodowych, magister historii, posiada: Certyfikat Coach ICF, Certyfikowany konsultant narzędzia Facet5, Certyfikat trener’a outdoor.

Obszary wsparcia organizacji: budowanie sieci sprzedaży, budowanie systemów motywacyjnych, budowanie systemów pomiaru KPI, projektowanie systemów zarządzania, rozwój kompetencji pracowników, rozwój kompetencji sprzedażowych, rozwój systemów organizacyjnych, zarządzanie sprzedażą.

Jakub Marczak

Jakub Marczak

Konsultant, trener, coach
Posiada wieloletnie szerokie doświadczenie w obszarze jakości Lean i SixSigma. Pracował jako Menadżer ds. Doskonalenia i Lean w branży meblarskiej. Jako ekspert doskonałości operacyjnej w branży farmaceutycznej, uczestniczył m.in. we wdrożeniu systemu produkcyjnego opartego na Lean w jednej z zagranicznych fabryk koncernu – pracując jako coach systemu. Współorganizator największej konferencji o tematyce Lean w Europie. Skupia się głównie na metodyce Lean Manufacturing. Współpracuje z firmami m.in. z branż spożywczej, medycznej, metalowej i kosmetycznej przy wdrażaniu narzędzi i metodyki Lean.

Magister biotechnologii na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, posiada: Certyfikat LeanSigma Green Belt, SixSigma Black Belt, Certyfikat trenera biznesu.

Obszary wsparcia organizacji: narzędzia Lean Management i SixSigma, analiza przyczyn źródłowych, doskonalenie przepływu, lean leadership, programy doskonalące przedsiębiorstw.

Krzysztof Firlik

Krzysztof Firlik

Kontultant
Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji i optymalizacji procesów głównie w branżach automotive i medycznej w zakładach produkcyjnych w Polsce i we Francji. Realizował m.in. projekty związane z transferem zakładu produkcyjnego, reorganizacją procesów dla rozbudowy hali produkcyjnej, budowaniem kultury Lean w przedsiębiorstwie produkcyjnym, wzrostem zaangażowania pracowników w doskonalenie procesów czy usprawnianiu przepływu na bloku operacyjnym. Pracował jako manager działu optymalizacji procesów jak również działu inżynierii produkcji.

Magister zarządzania i inżynierii Produkcji na Politechnice Poznańskiej, posiada: ceryfikat École Nationale d’Ingénieurs de Metz oraz certyfikat Zarządzania Produkcją Wyższej Szkoły Europejskiej w Krakowie.

Obszary wsparcia organizacji: narzędzia Lean Management, zarządzanie wizualne, doskonalenie przepływu, zarządzanie procesowe.

Urszula Pańczak

Urszula Pańczak

Trener, konsultant
Trener i konsultant specjalizujący się w psychologii zarządzania zarządzania zasobami ludzkimi. W projektach uczestniczy jako konsultant zajmujący się projektowaniem systemów zarządzania personelem i systemów kompetencyjnych, projektowaniu systemów ocen okresowych, wynagradzania, motywowania, rekrutacji oraz selekcji.

Magister socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Obszary wsparcia organizacji: rekrutacja i selekcja, systemy ocen okresowych, systemy premiowe, systemy szkolenia i rozwijania pracowników, systemy wynagradzania, zarządzanie zasobami ludzkimi.

prof. Szymon Cyfert

prof. Szymon Cyfert

Trener, konsultant
Trener i konsultant specjalizujący się w projektowaniu, wdrażaniu strategii organizacji oraz doskonaleniu organizacji.

Profesor nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Obszary wsparcia organizacji: analiza organizacyjna, analiza rynków, projektowanie i wdrażanie strategii, zarządzanie strategiczne.

Konsultanci i trenerzy CLS to osoby o różnorodnym wykształceniu i bogatym doświadczeniu zawodowym. Reprezentujemy różne, ale komplementarne dziedziny wiedzy biznesowej. Wszystkich nas łączy doświadczenie w pracy dla organizacji chcących się uczyć.

Łączące nas podejście systemowe sprawia, że odmienności te łączymy w spójne, użyteczne i kompletne rozwiązania.

CLS konsultanci