System wskaźników organizacji

999,00 

Pojęcie klimatu organizacyjnego bywa mylone z kulturą organizacyjną. Pracownicy mogą działać w ramach różnych kultur organizacyjnych, w których niezależnie do jaka jest owa kultura może funkcjonowania bardziej lub mniej użyteczny klimat związane z relacjami pomiędzy kierownictwem i pracownikami, oraz pomiędzy samymi pracownikami. W takcie szkolenia wskazujemy jakie elementy klimatu organizacyjnego mają wpływ na jego kształt, w jaki sposób diagnozować i efektywnie rozwijać relacje pracownicze wspierające wysoką efektywność działania.

Opis

Budowanie i zarządzanie systemem wskaźników pomiaru w organizacji

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Klimat, to nie to samo co kultura organizacyjna – definiujemy klimat organizacyjny.
 • Pięć kluczowych czynników opisujących klimat organizacyjny – klimat vs. kultura organizacyjna.
 • Pomiar klimatu organizacyjnego metodą Halpin – Croft.
 • Wpływ klimatu na efektywność funkcjonowania zespołów.
 • Założenia kształtowania klimatu organizacyjnego.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Pojęcie klimatu organizacyjnego bywa mylone z kulturą organizacyjną. Pracownicy mogą działać w ramach różnych kultur organizacyjnych, w których niezależnie do jaka jest owa kultura może funkcjonowania bardziej lub mniej użyteczny klimat związane z relacjami pomiędzy kierownictwem i pracownikami, oraz pomiędzy samymi pracownikami. W takcie szkolenia wskazujemy jakie elementy klimatu organizacyjnego mają wpływ na jego kształt, w jaki sposób diagnozować i efektywnie rozwijać relacje pracownicze wspierające wysoką efektywność działania.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • rozróżnić pojęcie klimatu od kultury organizacyjnej,
 • zdiagnozować klimat w organizacji z wykorzystaniem metody Halpin – Croft,
 • ustalić wpływ klimatu na działania i efektywność zespołu,
 • projektować działania wpływające na poprawę klimatu organizacyjnego.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Patologie organizacyjne (relacyjne) mają olbrzymi wpływ na kształtowanie się relacji pracowniczych. W trakcie szkolenia przedstawimy systematykę patologii organizacyjnych oraz wykorzystanie tej wiedzy do poprawy klimatu organizacyjnego. Zapraszamy!

Podziel się: Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter