Organization Learning Systems - Usługi badawcze

Usługi badawcze

Samopoznanie się organizacji stanowi podstawę jakiegokolwiek rozwoju, a badanie podstawę zdobywania wiedzy o własnej sprawności dzialania. Badania organizacyjne, które realizujemy umożliwiają uzyskanie rzetelnego obrazu działania organizacji.

Organization Learning Systems - Usługi badawcze

Jakie badania organizacyjne realizujemy?

Badanie efektywności działania organizacji - DIAGRAMA

DIAGRAMA™ – Diagnoza efektywności organizacji (jednostki organizacyjnej)

Badanie pozwala na uzyskanie całościowego obrazu działania organizacji lub wybranych jednostek organizacyjnych z uwzględnianiem różnych perspektyw:

 • buduje całościowy obraz sprawności organizacyjnej vs. wyniki
 • definiuje obszary braku spójności pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
 • pozwala na budowanie zintegrowanego planu rozwoju
Badanie poziomu uczenia się organizacyjnego - TERRITORY

TERRITORY™ – Badanie poziomu uczenia się organizacyjnego (gotowości na zmianę)

Badanie pozwala na identyfikację poziomu gotowości organizacji do uczenia się i zmiany, definiując możliwości wprowadzania zmian:

 • tworzy mapę gotowości do zmian
 • wskazuje silnie i słabe strony
 • podpowiada w jaki sposób przygotować plan rozwoju poszczególnych obszarów organizacji
Badanie dojrzałości polityki personalnej - HRTURITY

HRTURITY™ – Badanie dojrzałości polityki personalnej w stosunku do działań organizacyjnych związanych z działaniami rynkowymi

Badanie pozwala na uzyskanie całościowego obrazu realizacji funkcji personalnej w stosunku do potrzeb organizacyjnych. Wskazuje jakie funkcje personalne i w jakich obszarach wymagają wzmocnienia operacyjnego. Podpowiada w jaki sposób kształtować strategię rozwoju funkcji personalnej:

 • buduje całościowy obraz funkcji personalnej vs potrzeby
 • definiuje obszary braku spójności pomiędzy funkcjami personalnymi
 • pozwala na budowanie zintegrowanego planu rozwoju funkcji personalnej
Badanie klimatu i kultury organizacyjnej - CULTURITY

CULTURITY™ – Badanie klimatu i kultury organizacyjnej

Badanie pozwala na uzyskanie całościowego obrazu klimatu i kultury w zdefiniowanych obszarach organizacji. Obraz kulturowy pozwala na ustalenie różnic i podobieństw wpływających na pojawianie się konfliktów, możliwość współdziałania, wprowadzania zmian, rozwoju i zarządzania:

 • buduje mapę klimatu i typu kultury w poszczególnych obszarach organizacji
 • skaluje wielkość różnicy pomiędzy kulturami & porównuje wzory kultury lokalnej w stosunku do ogólnoorganizacyjengo pożądanego modelu kultury
 • pozwala zaplanować strategię współdziałania pomiędzy obszarami kulturowymi
Badanie systemu komunikowania się i przepływu informacji - COMTURITY

COMTURITY™ – Badanie systemu komunikowania się i przepływu informacji

Badanie pozwala na uzyskanie obrazu wewnętrznej komunikacji wewnątrz organizacji z uwzględnieniem kryteriów oceny jak np.: dostępność, adekwatność, czytelność, ilość, jakość, forma:

 • buduje obraz skuteczności przepływu informacji poziomem i pionowej
 • pozwala zdefiniować obszary zmiany
 • pozwala ustalić nowe potrzeby w zakresie komunikacji
Badanie efektywności systemu rekrutacji - RECTURITY

RECTURITY™ – Badanie efektywności systemu rekrutacji

Badanie pozwala na uzyskanie obrazu wewnętrznej komunikacji wewnątrz organizacji z uwzględnieniem kryteriów oceny jak np.: dostępność, adekwatność, czytelność, ilość, jakość, forma. Badanie:

 • buduje obraz skuteczności przepływu informacji poziomem i pionowej
 • pozwala zdefiniować obszary zmiany
 • pozwala ustalić nowe potrzeby w zakresie komunikacji
Badanie systemu raportowania - R-INDEX

R-INDEX™ – Badanie systemu raportowania

Badanie pozwala na uzyskanie informacji o działaniu systemu raportowania, na bazie którego kadra kierownicza podejmuje decyzje zarządcze. Badanie bada zarówno adekwatność systemu, jego dostępność, jak i jakość danych potrzebnych do działania. Badanie R-INDEX:

 • buduje obraz całego systemu raportowanie uwzględniając perspektywę góra > dół, dół > góra oraz perspektywę poziomą
 • wskazuje luki z systemie raportowania z uwzględnieniem kryteriów ocen
 • pozwala ustalić jakich informacji brakuje w systemie, jak często powinny się pojawić i w jakich terminach
Badanie efektywności struktury organizacyjnej - S-INDEX

S-INDEX™ – Badanie efektywności struktury organizacyjnej

Badanie pozwala na udzielenie odpowiedzi na pytania, na ile struktura organizacyjna wspiera / ogranicza realizację celów, strategii. Badanie składa się z dwóch głównym części, w ramach których wybrani uczestnicy organizacji odpowiadają na serię pytań, które na bazie uśrednionych wyników pozwalają na zbudowanie optymalnej struktury organizacyjnej. Następnie obecna struktura organizacyjna pozrównywana jest do najbardziej optymalnego wzorca. Badanie S-INDEX:

 • buduje optymalny obraz struktury organizacyjnej
 • ustala wartość różnicy pomiędzy strukturą realną, a strukturą docelową
 • pozwala ustalić obszary zmiany pozwalające przeprojektować całą strukturę lub jej fragmentów
Badanie strategia-operacje - SO-INDEX

SO-INDEX™ – Badanie strategia – operacje

Badanie pozwala na ustalenie zakresu w jakim strategia organizacyjna jest znana i implementowana. W wyniku badania uzyskuje się mapę zna – „nie zna”  / „wdraża – nie wdraża”. Badanie realizowane jest poprzez prowadzenie bezpośrednich wywiadów z uczestnikami organizacji. Badanie:

 • buduje mapę „wiedza – wdrożenie” strategii organizacyjnej
 • buduje mapę postępu wdrożenia strategii
 • obrazuje synergię wdrożenia strategii organizacyjnej w ramach i pomiędzy jednostkami organizacyjnymi
Badanie zaangażowania pracowników - GPS

GPS™ – Badanie zaangażowania

Badanie pozwala na uzyskania obrazu poziomu motywacji i zaangażowania pracowników organizacji w jej działanie. Wyniki dla poszczególnych jednostek porównywane są do średniej rynkowej. Badanie:

 • buduje obraz motywacji i zaangażowania w poszczególnych jednostkach organizacyjnych
 • pozwala uzyskać obraz motywacji i zaangażowania w większych obszarach funkcjonalnych (np. sprzedaż, produkcja, wsparcie [administracja, księgowość, IT, itp.])
 • powala ustalić obszary zmiany wpływające na motywację i zaangażowanie pracowników
Badanie kompetencji 360 - KOMPAS

KOMPAS™ – Badanie kompetencji 360

Badanie pozwala na uzyskanie obrazu kompetencji w organizacji wsze wszystkich jednostkach organizacyjnych. Wynik badania uzyskuje się poprzez wzajemną ocenę jednostek organizacyjnych, co umożliwia uzyskanie (w ramach tych samych kompetencji) oceny jakości współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi – możliwy jest przy tym wynik, wskazujący że dana jednostka współpracuje z inną na wyższym, inna na niższym poziomie kompetencji. Badanie:

 • buduje obraz kompetencji w całej organizacji
 • buduje mapę współpracy w ramach kompetencji – pozwala na skalowanie współpracy
 • pozwala na planowanie rozwoju
Badanie talentów w organizacji - STARMAP

STARMAP™ – Badanie talentów

Badanie pozwala na zidentyfikowanie pracowników o kluczowym potencjale i kluczowych kompetencjach podwajając na racjonalizację ich rozwoju i zaangażowania w działanie firmy. Badanie uwzględnia zarówno potencjał jak i kompetencje pracowników:

 • ustala osoby będące kluczowymi talentami
 • buduje mapę potencjałów
 • podpowiada scenariusze rozwoju

Zainteresowany badaniem? Zapraszamy!