Organization Learning Systems - Usługi doradcze

Usługi doradcze

W współczesnym, globalizującym się świecie organizacje muszą niemal na bieżąco wprowadzać zmiany i nowe rozwiązania. Tradycyjny model wprowadzania zmian i wdrażania innowacyjnych zakładał w dużej mierze korzystanie z kumulowanej, często zewnętrznej wiedzy eksperckiej. Szybkość zmian, z jaką do tej pory nie mieliśmy jeszcze do czynienia w historii sprawia, że gromadzenie wiedzy jest coraz trudniejsze z perspektywy zewnętrznych ekspertów. Organizacje coraz częściej muszą korzystać z wewnętrznych zasobów, angażując pracowników nie tylko do efektywnego działania, ale również do stałego badania organizacji.

Organization Learning Systems wspiera organizacje w całościowym i synergicznym rozwoju, poprzedzonym diagnozą i przygotowaniem planu rozwoju, zakładając że rozwój musi być procesem ciągłym, w którym pracownicy są angażowani jako eksperci zarówno w procesy diagnozy jak i wdrażania rozwiązań.

Wypracowane rozwiązania doradcze są odpowiedzią na rzeczywiste, zauważone przez pracowników i zdefiniowane potrzeby uwzględniające:

  • rozwiązania już funkcjonujące
  • historię
  • doświadczenia
  • możliwości

Obszary doradztwa:

Organization Learning Systems - Systemic Intervention Map & Learning Edge - rozwój organizacji, usługi badawcze, usługi doradcze, usługi szkoleniowe

Kluczową praktyką doradztwa organizacyjnego jest pełne zaangażowanie pracowników w proces diagnozowania, ustalania celów, projektowania działania, wdrożenia i ewaluacji. Członkowie organizacji są zarówno decydentami jak i realizatorami. Działania te są nieustanie powtarzane, co przyczynia się z jednej strony do łatwiejszego przechodzenia od diagnozy do wdrożenia i ewaluacji, z drugiej do większego zaangażowania pracowników poprzez konsultowanie z nimi zakresu zmian.

Narzędzia wykorzystywane w doradztwie:

Organization Learning Systems - usługi doradcze - mapa

Poszukaj interesującego Cię obszaru i dowiedz się więcej:

Obszar, w którym organizacje tworzą systemy pozwalające im efektywnie monitorować produkt, rynek i konkurencję przygotowując się do przyszłego działania.

Usługi doradcze z tego obszaru to:

Obszar, w którym organizacje nieustannie poprawiają swoje kompetencje potrzebne do codziennego współdziałania i efektywnego wykonywania pracy.

Usługi doradcze z tego obszaru to:

Obszar, w którym organizacje poprawiają swoje wyniki i procesy, chcąc codziennie otrzymywać lepsze wyniki.

Usługi doradcze z tego obszaru to:

Która usługa przyda się Twojej organizacji?