Organization Learning Systems - ADAPTA - projektowanie systemów adaptacji nowych pracowników

ADAPTA – projektowanie systemów adaptacji nowych pracowników

Adaptacja nowych pracowników należy do procesów personalnych, które choć ważne bywają często zaniedbywane ze względu na presję czasu, dużą fluktuację pracowników lub po prostu brak adekwatnego procesu pozwalającego na szybkie i skuteczne wprowadzenie pracownika. ADAPTA jest procedurą, która umożliwia szybkie i efektywne przygotowanie wprowadzenia pracownika lub grupy pracowników.

  • E01. ADAPTA – SZKOLENIE WSTĘPNE – jest przeznaczone dla wszystkich potencjalnych użytkowników systemu adaptacji nowych pracowników. Zazwyczaj są to kierownicy niższego i średniego, dla których wdrażanie nowych pracowników może być kluczowym problemem i jednocześnie dużym wyzwaniem organizacyjnym.
  • E02. ADAPTACJA ADAPY – jest procesem, w trakcie, którego wspieramy uczestników procesu w wyborze elementów systemu
  • E03. ADAPRA – SZKOLENIE MERYTORYCZNE – uczymy kierowników w jaki sposób szybko przygoto-wywać programy adaptacyjne, układać harmonogramy, angażować innych pracowników merytorycznych oraz oceniać efektywność wdrożenia.
  • E04. WDROŻENIE – koncentruje się na skutecznym przygotowaniu i realizacji cyklu ADAPTA od jego opisania, poprzez przygotowanie uczestników aż do realizacji i monitoringu postępów.
  • E05. STANDARYZACJA – polega na stałym monitorowaniu postępów w realizacji adaptacji w realnym działaniu.
  • ADAPTA – jest praktyczną, skuteczną i szybką procedurą
  • ADAPTA – uwzględnia elementy merytoryczne, społeczne i kulturowe wdrożenia
  • ADAPTA – umożliwia przygotowanie planu i harmonogramu adekwatnego do złożoności pracy, która ma wykonywać pracownik i jego miejsca w strukturze organizacyjnej

Wszystkie usługi doradcze z tej kategorii: