Organization Learning Systems - JOBER - analiza pracy konstruowanie stanowisk pracy

JOBER – analiza pracy konstruowanie stanowisk pracy

Opis stanowiska pracy jest kluczowym, wręcz klasycznym dokumentem definiującym cele, zakres i warunki pracy. Coraz częściej jednak opis jako wynik pracy musi obejmować dane dotyczące samej konstrukcji pracy i jej powiązań z innymi stanowiskami. Prowadząc projekty dotyczące opisów stanowisk pracy uwzględniamy perspektywę dynamiczną zmiany i stałą konieczność aktualizacji opisów.

Nasz system opisu stanowisk – JOBER wykorzystuje doświadczenia wdrożenia opisów z wielu organizacji. Bazuje w oparciu o system standaryzowanych modułów opisu zawierających gotowe katalogi. Istnieje również możliwość dodawania nowych modułów do istniejącego już katalogu lub tworzenia katalogów na potrzeby konkretnego stanowisk lub stanowisk.

 • E01. PRZEGLĄDAMY STAN OPISÓW W ORGANIZACJI – ustalając jaki jest stan zaawansowania i na ile dotychczasowe rozwiązanie można wykorzystać.
 • E02. DIAGNOZUJMY POTRZEBY DOTYCZĄCE OPISÓW – ustalając potrzeby w różnym zakresie – pracowników, kierowników, działu hr, organizacji.
 • E03. POMAGAMY DOBRAĆ GRUPĘ PROJEKTOWĄ – umożliwiającą , ekspercką, umożliwiającą.
 • E04. WSPIERAMY W WYBORZE ZAKRESU – opisów, który może być dowolnie zdefiniowany na bazie modułów dostępnych w naszym systemie. Zadaniem Klienta (w ramach powołanej grupy) jest wybranie modułów opisu.
 • E05. POMAGAMY UPORZĄDKOWAĆ STRUKTURĘ – organizacyjną i ilość stanowisk – punt ten nazywany stabilizowaniem i jego celem jest ustalenie realnej ilości stanowisk, które mają być opisywane.
 • E06. POMAGAMY STWORZYĆ KOMPETENCJE – w ramach ustalonych grup stanowisk, stanowisk.
 • E07. SZKOLIMY – ekspertów opisujących stanowiska.
 • E08. MONITORUJEMY – wprowadzanie przez ekspertów.
 • E09. SPRAWDZAMY – jakość zapisów w bazie.
 • E10. SZKOLIMY – administratora zarządzającego bazą danych zawierającą opisy stanowisk pracy.
 • JOBER wymaga zaangażowania niewielkiej liczby osób potrzebnych do opisywania stanowisk
 • JOBER jest prosty w użyciu dla opisujących
 • Istnieje możliwość dodanie nieograniczonej liczby modułów do opisów
 • Wprowadzenie aktualizacji do stanowisk należących do jednej grupy wymaga wprowadzenia zmiany tylko w jednym stanowisku
 • Opis w systemie JOBER może być wykonywany w ratach i dowolnym, dogodnym dla opisującego czasie

Wszystkie usługi doradcze z tej kategorii: