Organization Learning Systems - CULTURITY - badanie kultury organizacyjnej

CULTURITY – badanie kultury organizacyjnej

Od kiedy w połowie lat siedemdziesiątych przeprowadzono pierwsze badania dotyczące kultury organizacyjnej stała się ona zjawiskiem, w którym upatruje się największych możliwości uzyskiwania przewagi konkurencyjnej. Okazało się bowiem wówczas, że przewaga może być budowana nie tylko dzięki technologii, ale również poprzez sposób w jaki ludzie się organizują, działają, myślą i rozwiązują problemy.

Od tego momentu badania nad kulturą rozwijały się jak grzyby po deszczu dostarczając poparcia tezy o kluczowym wpływie kultury na funkcjonowanie organizacji. W dobie szybkich i obserwowanych niemal z dnia na dzień zmian znaczenie kultury jest jeszcze większe. CULTURYTY jest organizacyjnym badaniem kultury opartym o najnowsze koncepcje kultury.

Podstawą naszego badania jest koncepcja integralna Ken’a Wilbera (AQAL), która zakłada, że każda kultura składa się z podstawowych komponentów wewnętrznych i zewnętrznych, indywidualnych i grupowych. Kluczowym komponentem jest indywidualny rozwój wartości członków grupy. AQAL wskazuje w jaki sposób w społecznościach, grupach, organizacjach następuje wewnętrzny rozwój świata wartości, prowadzący do zmian w grupowej świadomości, zachowaniach i procedurach. Im wyższy poziom indywidualnych wartości tym bardziej zachowania, procedury są mniej kontrole, autorytarne. Tym bardziej organizacja może skoncentrować się na otwartości, kooperatywnym rozwiązywaniu problemów i kreatywnej innowacyjności.

Badanie CULTURYTY porównuje wyniki obrazu kultury organizacyjnej w odniesieniu do modelu wartości, pozwalając zobaczyć różnicę pomiędzy wartościami realizowanymi, a spektrum. Badanie pozwala również na obrazowaniu kultury z uwzględnieniem obszarów organizacyjnych (marketingu, sprzedaży, działu personalnego itd.) w odniesieniu do typowych wzorców.

W badaniu wskazujemy również najbliższe obszary rozwoju w jakim powinna zmierzać kultura w odniesieniu do zmian organizacyjnych.

  • CULTURITY – badania założenia kulturowe i działania kultury w realnym funkcjonowaniu organizacji
  • CULTURITY – porównuje modelu kulturowe w odniesieniu do wzorców organizacji z tej samej branży
  • CULTURITY – pozwala modelować zmiany w funkcjonowaniu kultury w odniesieniu do zmian organizacyjnych

Wszystkie usługi doradcze z tej kategorii: