Organization Learning Systems - ORGTURITY - badanie dojrzałości organizacyjnej

ORGTURITY – badanie dojrzałości organizacyjnej

Organizacje podobnie jak organizmy żywe powstają, rozwijają się, starzeją i …. niekoniecznie giną. W przypadku organizacji można podjąć skuteczne działania zapobiegające starzeniu się, starając się utrzymać organizację na możliwie wysokim, optymalnym poziomie działania lub w innym przypadku podejmując działania przyspieszające rozwój organizacji, pomagając jej wyjść z poziomu start–up’u.

Badanie ORGTURITY pozwala na ustalanie poziomu rozwoju całej organizacji lub wybranych obszarów pozwalając na przewidywanie możliwych scenariuszy (pozytywnych, negatywnych) dalszego rozwoju. ORGTURITY bada 25 czynników w pięciu kategoriach wpływających na dojrzałość organizacyjną pozwalając na uzyskanie spójnego obrazu makrodziałania organizacji.

Efektem badania może być:

  • ustalenie, jakie obszary organizacji powinny ulec zmianie aby uzyskać większą efektywność poprzez formalizację
  • ustalenie, jakie obszary organizacji powinny być wzmacniane, aby utrzymać wysoką efektywność organizacji
  • ustalenie, jakie obszary organizacji zmienić, aby uplastycznić zbyt sformalizowaną organizację
  • ORGTURITY – dostarcza całościowego obrazu działania organizacji
  • ORGTURITY – definiuje 25 czynników pozwalających na ustalenie obszarów zmiany pozwalających na utrzymanie wysokiej aktywności działania
  • ORGTURITY – pozwala na zdefiniowanie obszarów usprawnień w star up’ów przez osiągnięciem szczytu działania pozwalając na uniknięcie wadliwych decyzji lub wskazuje obszary koniecznego uplastycznienia, jeżeli organizacja starzeje się – zbyt silnie formalizuje się

Wszystkie usługi doradcze z tej kategorii: