Organization Learning Systems - TERRITORY - badanie uczenia się organizacyjengo

TERRITORY – badanie uczenia się organizacyjnego

Uczenie się organizacyjne jest koncepcją, która pojawiła się jako teoria już w latach siedemdziesiątych, a jej prawdziwe praktyczny wymiar pojawił się wraz z publikacją Petera Senge „Piąta dyscyplina”.

Obecnie uczenie się organizacyjne to już nie tylko koncepcja, ale i realna potrzeba wynikająca z dynamicznie zmieniającego się rynku.

W naszej metodyce wyróżniamy trzy pola Z – zmienność, U – uczenie się, I – innowacyjność.

Badanie TERRITORY:

 • Pozwala spojrzeć na organizację z perspektywy rozwojowej.
 • Badamy na ile organizacja jest organizacją uczącą się i w jakim zakresie funkcjonuje na kontinuum: zmiana – uczenie się – innowacyjność.
 • W trakcie badania testujemy 15 parametrów: POLE zmiana 5(Z); POLE uczenie się 5(Z) + 5(U); POLE innowacyjność 5(Z) + 5(U) + 5(I).
 • Każde z pól składa się z „OBSZARÓW POTENCJAŁU” wyznaczających przez różne możliwości (rekombinację zmiennych) ocenianych w skali – brak, nisko, średnio, wysoko.
 • Każdy POLE składa się zatem z 20 OBSZARÓW POTENCJAŁU.
 • W każdej organizacji, w każdym z trzech PÓL określamy zakresy działania.
 • Dla każdego z obszarów istnieją możliwości i ograniczenia w działaniu organizacji, które stanowią podpowiedz, dotycząca działania, które organizacja lub jej jednostki organizacyjne mogą zrealizować, aby zmienić swoje miejsce w terytorium kontinuum Z – zmienność, U – uczenie się, I – innowacyjność.
 • Wynikiem badania jest obraz działania organizacji od zmiany do innowacyjności ze wskazaniem kluczowych obszarów zmiany.
 • TERRITORY – umożliwia kompleksowe badanie rozwojowe organizacji
 • TERRITORY – pozwala przyjrzeć się obszarom rozwoju i stabilności z perspektywy wprowadzanych zmian do organizacji, koniecznej innowacji
 • TERRITORY – porównuje organizację i jej gotowość do zmian z innymi organizacjami działającymi w tym samym sektorze

Wszystkie usługi doradcze z tej kategorii: