Organization Learning Systems - S-INDEX - projektowanie architektury i struktury organizacji

S-INDEX – projektowanie architektury i struktury organizacji

Struktury organizacyjne odgrywają niezwykle ważną rolę w efektywnym działaniu organizacji, wpływając na strukturę zarządzania, komunikację i organizację procesów. Okazuje się jednak, że przy dzisiejszym dużym dynamizmie biznesu projektowanie trwałych i hierarchicznych struktur napotyka na duże trudności.

Metoda ORGDESIGNER jest praktyczną i użyteczną metodologią projektowania, przeprojektowywania organizacji, działów w uporządkowany, spójny i uwarunkowany potrzebami sposób. ORGDESIGNER dostarcza procedury, umiejętności oraz danych umożliwiających krok po kroku projektowanie struktury oraz efektywnie wiązanie ze sobą różnych struktur w ramach jednej organizacji.

  • E01. SZKOLENIE WSTĘPNE – pozwala przygotować uczestników na projekt wdrożenia zmiany w strukturze organizacyjnej. Jednodniowe szkolenie przygotowuje uczestników pozwalając sposób w jaki proces przeprojektowania struktury jest realizowany oraz jakie zadania muszą być podjęte. Szkolenie pozwala również ustalić zakres potencjalnej grupy projektowej
  • E02. STRATEGIA – jej zakres, wdrożenie i cele jakie organizacja ma zrealizować jest pierwszym obszarem ustaleń jaki pomagamy ustalić zespołowi projektowemu. Strategia wyznacza kluczowe kierunki działa jakie będą wspierane strukturą organizacyjną.
  • E03. STRUKTURA & STANOWISKA – dokładnie jej wybór jest drugim etapem procedury – na bazie wiedzy jaką członkowie zespołu posiadają już o typach struktur pomagamy ustalić tą, która w najlepszym zakresie umożliwiałaby realizację strategii i stojących za nią celów. Na tym etapie możliwe jest eksperymentowanie z łączeniem modelu struktury. W trakcie warsztatu proponujemy różne rozwiązania – analizujemy ich użyteczność. Zatwierdzenie struktury umożliwia grupie roboczej ustalenie wstępnej struktury stanowisk, celów i relacji jakie mają między nimi obowiązywać.
  • E04. PROCES I INFORMACJA – odnosi się do projektowania przebiegu zadań – procesów i informacji pomiędzy stanowiskami. Zadania na tym etapie mogą trwać dłużej i wymagać kilku iteracji za-nim kluczowe procesy i informacja zostaną opisane. Na tym etapie posługujemy się zestawem dokumentów umożliwiających opisywanie procesów, zadań, informacji i ciągłe sprawdzanie wyników.
  • E05. KOMPETENCJE – jest przedostatnim etapem działania i zmierza do ustalenie kompetencji potrzebnych do realizacji zadań – wynikających z zadań merytorycznych i konstrukcji struktury organizacyjnej.
  • E06. ZARZĄDZANIE – jest ostatnim etapem projektowania struktury w ramach, którego zespół przygotowuje system zarządzania, w którym mogą nastąpić zmiany wynikające ze zmiany struktury. Inaczej zarządza się strukturą silnie hierarchiczną, inaczej silnie rozproszoną. Opracowanie formalne zarządzania może mieć kluczowe znaczenie dla użyteczności struktury.
  • ORGDESIGNER – jest praktycznym rozwiązaniem uwzględniającym zestaw procedur, narzędzi i dokumentacji pozwalających na sprawne i standaryzowane przeprowadzenie procesu budowania struktury organizacyjnej.
  • ORGDESIGNER – umożliwia realizację procedury krok po kroku przeprowadzając uczestników przez proces tworzenia struktury.
  • ORGDESIGNER – jest procedurą możliwą do zastosowania krok po kroku, niezależnie od typu, wielkości, branży.

Wszystkie usługi doradcze z tej kategorii: