Organization Learning Systems - Integralne zarządzanie zespołem (DICODIA)

Integralne zarządzanie zespołem (DICODIA)

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Zarządzanie zespołem – wprowadzenie do zarządzania integralnego DICODIA.
 • Cztery podstawowe wymiary – diagnoza działania – procedura DICODIA.
 • Diagnozowanie wartości – podstawa budowanie zespołu – diagnoza metodą spiral dynamics.
 • Planowanie rozwoju z wykorzystaniem wyników metody DICODIA.
 • Budowanie świadomości rozwojowej zespołu.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Szybko zmieniający się świat, w którym prognozuje się, że innowacyjne działania będą pojawiały się niemal co 72 godziny wymaga nowego „zarządzania” zespołami. Skuteczni managerowie coraz bardziej muszą występować raczej w roli integratorów niż osób bezpośrednio zarządzających. W trakcie szkolenia pokazujemy w jaki sposób działa integralny model zarządzania (DICODIA) bazujących na filozofii integralnej Ken’a Wilber’a.

Pokazujemy również sfery odpowiedzialności integralnego manager’a oraz wykorzystanie narzędzia DICODIA do diagnozy stanu zespołu oraz obszarów bezpośredniego wsparcia. Uczestnicy szkolenia wychodzą z niego z kompletnym planem działania – rozwoju zespołu i własnych kompetencji.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • wykorzystywać model DICODIA do zwiększania efektywności zarządzania zespołem,
 • diagnozować potrzeby zespołu we wszystkich czterech obszarach działania zespołu,
 • projektować działania rozwojowe,
 • dobrać metody i narzędzie wspierające rozwój zespołu.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Zarządzanie zespołem jest klasyką kompetencji kierowniczych. Zmianie ulega jednak środowisko pracy, sprawiające, że znaczenie zespołów jako ośrodków efektywnej pracy wzrasta, zwłaszcza że coraz więcej organizacji wdraża AGILE’owy sposób działania, w którym zespoły są kluczowe.

W trakcie szkolenia proponujemy podejście opierając się na integralnej diagnozie, pozwalającej prześledzić niemal 20 czynników efektywnego działania zespołu, pozwalających na przeanalizowanie sprawności działania i budowanie użytecznej strategii zmiany. Zapraszamy!