Organization Learning Systems - Projektowanie i diagnozowanie kompetencji pracowników

Projektowanie i diagnozowanie kompetencji pracowników

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Czym są kompetencje? – system zarządzana opłaty na kompetencjach.
 • Typy kompetencji – budowa kompetencji – profil kompetencyjny.
 • Procedura wyboru kompetencji i budowania profilu / profili kompetencyjnych.
 • Strategiczne i operacyjne wykorzystanie kompetencji w zarządzaniu pracownikami i organizacją.
 • Wdrożenie systemu zarządzania przez kompetencje w organizacji.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Kompetencje (rozumiane jako kluczowe zachowania pracowników wpływające na efektywność) są dzisiaj powszechnie wykorzystywany w licznych działaniach personalnych. Kompetencje mogą być więc uniwersalnym rozwiązaniem, umożliwiającym strategiczne i spójne zarządzanie efektywnością pracowników. Użyteczność takiego rozwiązania uwarunkowane jest wyborem kompetencji, ich strukturą (relacją) i opisem. W trakcie szkolenia wskazujemy w jaki sposób zbudować praktyczny system kompetencji użyteczny dla pracowników, kierowników i organizacji. Druga część szkolenia poświęcimy na przedstawienie metod diagnozowania kompetencji pracowników, w tym mało znają w Polce metodę SYMLOG.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • poprawnie definiować i opisywać kompetencje,
 • opracowywać profile kompetencyjne z wykorzystaniem kluczowych modeli kompetencyjnych,
 • zastosować kompetencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi,
 • projektować rozwiązania organizacyjne, w oparciu o kompetencje.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

SYMLOG – jest niezwykle użyteczną i mało znaną procedurą diagnozy potencjału pracowników. Można ją realizować w naturalnych warunkach wykonywania pracy. Przedstawimy ją w trakcie szkolenia. Zapraszamy!