Organization Learning Systems - Projektowanie systemów adaptacji nowych pracowników

Projektowanie systemów adaptacji nowych pracowników

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Nowy pracownik – paleta doznań – perspektywa pracownika, zespołu, kierownika, organizacji.
 • Efektywne wdrożenie – zakresy: kulturowy, społeczny, zawodowy.
 • Integralny Plan Adaptacji Pracownika [IPAP] – efektywne narzędzie projektowania efektywnego wdrożenia nowego pracownika.
 • Założenia i wdrożenie IPAP – budowa i – projektowanie – zespół projektowo – wdrożeniowy – role w procesie.
 • Monitoring wdrożenia IPAP.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Projektowanie systemów adaptacji nowych pracowników – nowi pracownicy stanowią cenny nabytek dla organizacji zwłaszcza wtedy kiedy udaje się połączyć ich zapał i kompetencje z możliwościami jakie stwarza organizacja. Proces adaptacji stanowi pomost pomiędzy tym co wnosi nowy pracownik, a tym co może osiągnąć w organizacji. Często jednak już na tym etapie szanse i możliwości obu stron są marnotrawione. Pracownicy rzucani są w wir zadań, których nie rozumieją lub pozostawiani sami sobie.

Nasze szkolenie wskazuje w jaki sposób efektywnie przygotować proces i role, tak aby nowy pracownik był zadowolony z wyboru pracodawcy, a pracodawca z wyników uzyskiwanych przez pracownika.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • ustalić kluczowe obszary adaptacji nowego pracownika,
 • opracować program wdrożenia nowego pracownika,
 • wybrać i angażować współpracowników,
 • opracować system oceny efektywności procesu adaptacji

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Kończy się rekrutacja, zaczyna adaptacja. Przy dużej ilości procesów rekrutacyjnych adaptacja może być utrudniona. W trakcie szkolenia wskazujemy w jaki sposób standaryzować proces adaptacji, angażując w jego realizuję pracowników firmy oraz pokazujemy model planu adaptacyjnego. Zapraszamy!