Organization Learning Systems - Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami

Prowadzenie trudnych rozmów z pracownikami

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Dlaczego trudne rozmowy bywają trudne – emocjonalne i relacyjne konsekwencje rozmowy.
 • Procedura i kompetencje w prowadzeniu efektywnej trudnej rozmowy
 • Kwadrat relacji – jak poradzić sobie z trudnymi elementami rozmowy – role i zadania.
 • Kiedy pojawia się silne emocje.
 • Zanim strony się rozejdą – użyteczne zamknięcie rozmowy.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Napięcia pojawiające się we współpracy są zjawiskiem normalnym, a twierdzenia, ze współpraca układa się idealnie są zwyczajnie nieprawdziwe. Umiejętność prowadzenia trudnych rozmów jest jeszcze jedna istotna umiejętnością, która należy rozwijać, aby sprawnie przechodzić od emocji do racjonalnego działania.

W trakcie szkolenia proponujemy skuteczny model prowadzenia trudnej rozmowy z odmianami uwzględniającymi kontekst sytuacyjny. Skupiamy się również na ćwiczeniu mierności prowadzenia rozmowy i radzenia sobie z własnymi emocjami.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • przygotować się merytorycznie i emocjonalnie do rozmowy,
 • wdrożyć scenariusz prowadzenia trudnej rozmowy,
 • monitorować poziom swoich emocji i emocji rozmówcy – wykorzystywać techniki radzenia sobie z napięciem emocjonalnym,
 • projektować działania po zakończeniu rozmowy.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Prowadzenie trudnych rozmów … nie jest łatwe, ze względu na emocje i konieczność zaangażowania się w sytuacje wywołujących duże napięcie, w których różne interesy mogą ograniczać wypracowanie zadowalających wszystkich rozwiązanie. W trakcie szkolenia korzystamy z dwóch niezwykle użytecznych metod pozwalających zwiększać sprawność i efektywność rozmów.

Korzystamy modelu rozwojowy Friedmana Schulza von Thun’a oraz metody „reading the room”. Dzięki nim nasze szkolenie jest niezwykle efektywne, pozwalając uczestnikom przygotować się technicznie do prowadzenia rozmowy, co pozwala wprowadzić spokój i porządek do rozmowy. Zapraszamy!