Organization Learning Systems - Rekrutacja i selekcja pracowników - od projektowania do realizacji

Rekrutacja i selekcja pracowników – od projektowania do realizacji

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Rekrutacja i selekcja – proces i zagrożenia – kryteria efektywności procesu.
 • Rekrutacja i selekcja – krok, po kroku – zadania i zaangażowanie – efektywne przygotowanie profilu kadydata z wykorzystaniem metody PROSE.
 • Typologia narzędzi selekcji – użyteczność narzędzi i dobór.
 • Budowanie relacji z kandydatem w procedurze selekcji.
 • Ocena kandydata i ryzyka w procesie podejmowania decyzji.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Rekrutacja i selekcja należą nie tylko do kluczowych procesów personalnych, ale mają ostatecznie również wpływ na działanie całej organizacji. Jakość samego procesu ma więc niebagatelne znaczenie, zwłaszcza, że na rynek wkraczają młodsze pokolenia, których oczekiwania dotyczące warunków pracy bywają odmienne.

Kształtowane samego procesu oraz dobór narzędzi selekcyjnych wpływa na ilość i jakość informacji o kandydacie. W trakcie szkolenia wspólnie z uczestnikami projektujemy efektywny proces rekrutacji oraz pomagamy dobrać użyteczne narzędzia zależne od typu organizacji i kandydatów, którzy temu procesowi mają być poddani. Wskazujemy również w jak sposób skutecznie dobrać narzędzia kierując się kryteriami takimi jak czas, koszt i jakość generowanych danych.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • projektować efektywny system rekrutacji i selekcji opary o profil,
 • przygotować użyteczny profil kandydata z wykorzystaniem narzędzia PROSEL,
 • dobrać metody selekcji kandydatów do profilu,
 • ocenić adekwatność kompetencji i ryzyka zatrudnienia kandydata w stosunku do profilu.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Motywacja osobista kandydata z jednej strony stanowi jedną z kluczowych cech, z drugiej jest obszarem, który jest trudny w diagnostyce. W takcie szkolenia wskazujemy w jaki sposób poradzić sobie z tym problemem. Zapraszamy!