Organization Learning Systems - Trening, instruktaż, coaching, facylitacja, moderacja

Trening, instruktaż, coaching, facylitacja, moderacja – nowoczesne narzędzia wspierania pracowników w rozwoju

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Szef jako osoba ucząca – założenia, cele i rola – kiedy wystąpić w roli uczącego.
 • Mapa wsparcia – jakie narzędzie w jakiej sytuacji – charakterystyka narzędzi wspierania rozwoju pracowników.
 • Diagnoza potrzeb rozwojowych pracowników – proces i rola kierownika – budowanie samoświadomości rozwojowej pracowników.
 • Dobór narzędzi rozwoju pracowników.
 • Budowanie planu rozwoju pracowników i jego realizacja.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Kierownicze narzędzia wspierania rozwoju pracowników – zmiany we współczesnym świecie sprawiają, że tempo zmian rośnie z roku na rok. Wzrastające tempo zmian sprawia, ze tradycyjne zadania kierownicze muszą być skutecznie rozbudowywane o nowe związane z ciągłym uczeniem się i rozwojem pracowników.

W trakcie szkolenia wskazujemy w jaki sposób zbudować efektywny system wspierania uczenia się pracowników oraz z jakich narzędzi kierownik może korzystać, aby uczenie się było skuteczne.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • ustalić potrzeby rozwojowe pracownika i swoją role w procesie rozwoju,
 • wybrać metody i narzędzia wsparcia rozwoju pracownika,
 • przygotować plan rozwoju pracownika,
 • monitorować postępy w procesie uczenia się.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Świadomy manager może korzystać z wielu dostępnych metod wspierania pracowników.
W jaki sposób powinna przebiegać ścieżka wyboru? Jakim „algorytmem” dobrać najbardziej efektywne rozwiązania? Taki algorytm podajemy na szkoleniu! Zapraszamy!