Organization Learning Systems - Efektywne zarządzanie czasem

Efektywne zarządzanie czasem

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Struktura czasu w jakiej funkcjonujemy – złodzieje Twojego czasu, czyli jak zarządzać czasem, w czasach niepewności.
 • Zarządzanie czasem z góry, zarządzanie czasem z dołu.
 • Praca z kalendarzem – jako podstawa efektywnego zarządzania czasem.
 • Segmentowanie i strukturalizacja działania z wykorzystaniem kalendarza.
 • Kluczowe nawyki i ich brak.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Zarządzanie czasem, zwłaszcza obecnie kiedy świat biznesu silnie przyspiesza staje się kluczową kompetencją niezależnie od miejsca jakie osoba zajmuje w organizacji. W trakcie szkolenia wskazujemy w jaki sposób stworzyć użyteczny, spersonalizowany system zarządzania czasem uwzględniający różne perspektywy – od strategicznej (długoterminowy) do operacyjnej (codziennej). W trakcie szkolenia wskazujemy również w jaki sposób połączyć w zarządzaniu czasem działania własne z zadaniami innych osób.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • przeanalizować efektywność własnego działania w czasie
 • opracować osobisty system zarządzania czasem uwzględniający różne perspektywy czasu
 • pracować z kalendarzem i strumieniem napływających informacji
 • wdrożyć plan przeciwdziałania „przeszkadzajkom”

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Czy planowanie czasu powinno uwzględniać role życiowe … tak!
W takcie szkolenia omawiamy jakie role rozważyć i w jaki sposób wpływa to na planowanie struktury czasu. Zapraszamy!