Organization Learning Systems - Projektowanie efektywnych systemów raportowania

Projektowanie efektywnych systemów raportowania

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Cechy efektywnego raportowania – struktura raportowania w organizacji – raportowanie jako narzędzie budowania realnego obrazu funkcjonowania organizacji.
 • Cegiełkowa struktura raportowania – procedura krok po kroku tworzenia systemu wiedzy.
 • Wybór kluczowych parametrów pomiaru KPI – ile, jakie dane i ja często zbierać – BSC jako podstawa do tworzenia systemu raportowania.
 • Tworzenie i kalibrowanie systemu zbierania danych.
 • Wizualizacja danych i upublicznianie danych.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Z jednej strony dostęp do danych o działaniu organizacji jest warunkiem realnej oceny stanu. Z drugiej ich brak, brak pewności lub brak standaryzacji danych, których nie można porównywać stanowi najczęściej spotykane źródło ograniczeń w korzystaniu danych. W trakcie szkolenia pokazujemy w jaki sposób przejść od dostępu do danych do tworzenia racjonalnego systemu przetwarzania i raportowania w oparciu o tzw. model cegiełkowy, w którym raporty niższego rzędu stanowią podstawę dla raportów rzędu wyższego tworzą spójną bazę danych, racjonalnie opisujących stan i zmiany zachodzące w organizacji.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

  • przeprowadzić diagnozę efektywności systemu raportowania w organizacji
  • wspierać pracowników organizacji w efektywnym wyborze wskaźników
  • budować spójny system raportowanie w organizacji z wykorzystaniem systemu cegiełkowego
  • wybrać adekwatne obrazowanie wskaźników za pomocą systemu dashboard

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Jednym z najnowszych rozwiązań jest stosowanie dashboard’ów – elektronicznych tablic na bieżąco prezentujących wyniki. W trakcie szkolenia opowiemy w jaki sposób je wybrać i w jaki sposób projektować! Zapraszamy!