Organization Learning Systems - Projektowanie i wdrażanie ocen okresowych pracy

Projektowanie i wdrażanie ocen okresowych pracy

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • SOOP – pomiędzy krytyką, a użytecznością – po czym poznać, że system działa.
 • Procedura projektowania systemu SOOP – role i zadania.
 • Elementy składowe SOOP.
 • Ograniczenia i zagrożenia w procesie projektowania.
 • Proces efektywnego wdrożenia SOOP.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Systemy okresowych ocen pracowniczych są obecne w praktyce zarządzania od wielu lat. Od wielu lat również uważane są przez część pracowników jako zbędne lub formalne rozwiązanie, nie służące realnej poprawie działania. Na naszym szkoleniu dowiesz się jak je skonstruować, aby nie były traktowane jako zbędne!

W trakcie szkolenia koncentrujemy się na krytycznych elementach SOOP:

 1. umieszczenie systemu ocen w ramach systemu zarządzania organizacją, wskakując na jego strategiczne znaczenie,
 2. zaprojektowanie skutecznego, ale i kompletnego systemu ocen,
 3. wykorzystanie wyników ocen, które często sprowadzają się jedynie do szkoleń,
 4. wypracowanie efektywnej komunikacji i uczenia się pracowników wykorzystywania SOOP w niemal codziennej praktyce zarządzania.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • ustalić wymagania organizacyjne poprzedzające wdrożenie systemu ocen okresowych w organizacji,
 • dobrać elementy systemu ocen adekwatne do potrzeb organizacji – cele, zadania, kompetencje,
 • opracować formularze oceny dla ustalonych grup zawodowych oraz przeprowadzić procedurę wdrożeniową,
 • opracować system monitorowania wyników działania systemu ocen okresowych.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Pomimo, że oceny okresowe przeżywają pewien kryzys, nie zmienia to faktu, że mimo pewnych niedoskonałości jest to niezwykle ważny system, łączący sprawność działania pracowników z efektywnością organizacyjną. W trakcie szkolenia podpowiadamy w jaki sposób zbudować system ocen, zachowujący swoją użyteczność, jednocześnie pozbawiony bagażu biurokratycznego. Podpowiadamy również w jaki sposób kreować kulturę organizacji, w której ocena formalna coraz bardziej zostaje zastąpione oceną nieformalną, bazującą na relacjach pomiędzy przełożonym i pracownikiem. Zapraszamy!