Organization Learning Systems - Usprawnianie procesów i systemy pracy

Usprawnianie procesów i systemy pracy

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Procesy organizacyjne – podstawa efektywności operacyjnej – założenia efektywnego tworzenia i wdrażania procesów.
 • BPMN – wprowadzenie do metodyki opisywania procesów – technika opisywania.
 • VSM – Value Stream Mapping – odzwierciedlanie procesów w działaniu – pomiar działania procesu.
 • Poszukiwanie obszarów usprawnień na bazie wyników VSM.
 • Projektowanie zmian w procesie – metodyka wdrażania i ustalania wskaźników.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Procesy organizacyjne bazujące na efektywnym modelu biznesu stanowią podstawę sprawności biznesowej. Podstawą efektywności procesowej jest z jednej strony racjonalna ich organizacja, z drugiej kompetencje pracowników, pozwalające je realizować. W części organizacji procesy pracy wyłaniają się w sposób praktyczny poprzez codzienne wykonywanie zadań. Taki sposób „tworzenia” procesów sprawia, że pracownicy nie mają ich pełnego obrazu, a usprawnienie (racjonalizacja) bywa ograniczona.

W takcie szkolenia pokazujemy w jaki sposób w prosty sposób opisać procesy biznesowe z wykorzystaniem modelu BPMS, jakie dane o procesie zbierać i w jaki sposób, aby uzyskać realne odwzorowanie. Skupimy się również na jaki sposób poszukiwać usprawnień, tak aby zmiana nie skończył się rewolucją i dezorganizacją.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • czytać opis działania procesu z wykorzystaniem metodyki BPMN,
 • poszukiwać ograniczeń w działaniu procesu z wykorzystaniem metodyki VSM – Value Stream Mapping,
 • angażować uczestników organizacji w celu projektowania rozwiązań,
 • budować system pomiaru sprawności procesów.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

W szybko zmieniającym się środowisku, odpowiednia organizacja pracy i odpowiadające się sprawne procesy stanowią o sprawności i efektywności organizacyjnej. Nasza metoda koncentruje się efektywnej diagnozie procesów, skierowanej do pracowników, tak aby do zmian dochodziło na jak najniższym poziomie organizacji. Zapraszamy!