Organization Learning Systems - Badanie, diagnozowanie, zmiana kultury organizacyjnej - diagnoza patologii organizacji

Badanie diagnozowanie zmiana kultury organizacyjnej – diagnoza patologii organizacji

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Czym jest kultura organizacyjna – jaki wpływ ma kultura na efektywność funkcjonowania organizacji – składowe kultury organizacyjnej – model Schein’a.
 • Diagnoza kultury organizacyjnej z wykorzystaniem zintegrowanego narzędzia CMapping™.
 • Charakterystyki kultur organizacyjnych CMapping™ – możliwości i ograniczenia rozwojowego poszczególnych typów kultur.
 • Możliwe zjawiska patologiczne towarzyszące funkcjonowaniu kultur organizacyjnych.
 • Rozwój organizacji – wprowadzanie zmian kulturowych.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Kultura organizacyjna jest zjawiskiem, które nabrało znaczenia w na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, kiedy zaczęto szczególnie mocniej przyglądać się odnoszącym sukces organizacjom japońskim. Okazało się wówczas, że przewaga może być budowana nie tylko dzięki technologii, ale również poprzez sposób w jaki ludzie się organizują. Od tego momentu badania nad kulturą rozwijały się jak grzyby po deszczu.

W trakcie szkolenia wskazujemy na to, co należy rozumieć pod pojęciem kultury, w jaki sposób ją diagnozować oraz w jaki sposób wykorzystywać dane o kulturze z rozwoju organizacji i pracowników. Osobną część szkolenia poświęcamy problematyce kwestii zmiany kultury organizacyjnej i patologiom organizacyjnym.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • zdefiniować zakres zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji,
 • rozpoznać typ / typy kultury organizacyjnej działającej w organizacji,
 • przeanalizować elementy składowe kultury organizacyjnej i wpływ kultury organizacyjnej na organizację,
 • ustalić zakres negatywnego wpływu kultury na funkcjonowanie organizacji,
 • ustalić obszary wpływu w zakresie funkcjonującej kultury organizacyjnej.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Kultura organizacyjna, od kiedy pod koniec lat osiemdziesiątych zaczęto się jej bliżej przyglądać, znajduje się w centrum stałego zainteresowania jako środek do efektywnego zarządzania rozwojem organizacji. Ostatnim przełomem w jej badaniu jest koncepcja integralna Kena Wilbera, która znalazła zastawanie w coachingu, terapii, a obecnie znajduje zastosowanie w organizacjach. W trakcie zajęć przedstawimy w jaki sposób efektywnie diagnozować kulturę w odniesieniu do wartości wskazanych w modelu integralnym, będącym obecnie wyznacznikiem standardu. Zapraszamy!