Organization Learning Systems - Budowanie systemów uczenia się organizacyjnego

Budowanie systemów uczenia się organizacyjnego

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Szkolenia, a rozwój pracowników – rozróżnienie pojęć – funkcja szkoleniowa, funkcja rozwojowa.
 • Powiązanie polityki szkoleniowej ze strategią działania organizacji.
 • Budowanie efektywnych systemów szkoleń – cykl zarządzania szkoleniami w organizacji.
 • Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych pracowników – metodyka i narzędzia.
 • Ewaluacja szkoleń w praktyce – powiązanie wyników szkolenie z działaniami organizacyjnymi.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Uczenie się organizacyjne jest koncepcją znaną od połowy lat dziewięćdziesiątych, a jej założenia opracowane przed Edgara Scheina’a znane są jeszcze z lat siedemdziesiątych. Dopiero jednak teraz, kiedy światowa gospodarka wkroczyła w okres dynamicznej niewiadomej, koncepcja ta nabrała silnie praktycznego wymiaru. Coraz więcej organizacji przekonuje się, że wyjście poza szkolenie to nie tylko możliwość, ale również niezbędna konieczność wynikająca z nieprzewidywalności, zmienności rynku.

W trakcie szkolenia korzystamy z doświadczeń wdrożeniowych realizowanych w polskich warunkach i polskich normach kulturowych. Doświadczenia wdrożeniowe pozwalają nam wybrać najbardziej praktyczne elementy różnych koncepcji uczenia się organizacji.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • rozróżnić system szkolenia, od systemu uczenia się organizacyjnego,
 • przeprowadzić procedurę diagnozowania systemu uczenia się organizacyjnego,
 • projektować procedurę wdrożenia organizacji uczącej się,
 • przygotować procedurę prowadzenia projektów rozwojowych ODPROCESS+.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Koncepcja organizacji uczących się, chociaż nie jest rozwiązaniem nowym, dopiero teraz w coraz bardziej niepewnej sytuacji gospodarczej nabiera użyteczności. Jesteśmy prekursorami wdrażania się tej filozofii do codziennej praktyki działania organizacji. W trakcie szkolenia pokazujemy w jaki sposób efektywnie przejść od szkoleń do uczenia się organizacyjnego przy wykorzystaniu cybernetycznego modelu uczenia się i praktyczny proce relacji ODPROCESS+. Zapraszamy!