Organization Learning Systems - Projektowanie ścieżek rozwoju i zarządzanie talentami w organizacji, diagnoza potencjału pracowników

Projektowanie ścieżek rozwoju – diagnoza potencjału pracowników i zarządzanie talentami w organizacji

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Czym jest potencjał pracowników – elementy składowe i typy potencjału.
 • Analiza potrzeb kompetencyjnych w organizacji.
 • Diagnoza potencjału – proces i narzędzia diagnostyczne HPDPTM.
 • Projektowanie działań rozwojowych bazujących na wynikach HPDPTM – proces, narzędzia, role i zadania.
 • Rola bezpośredniego przełożonego w rozwoju talentów.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Zarządzanie talentami jeszcze niedawno było funkcją marginalizowaną. Prym w zarządzaniu zasobami ludzkimi wiodły takie funkcje jak rekrutacja, selekcja i szkolenia. Im jednak organizacje bardziej się rozwijają i działają w globalizującej się gospodarce, tym bardziej zarządzanie talentami nabiera znaczenia, wielu pracowników o unikatowych kompetencjach nie da się znaleźć na rynku. Organizacje coraz częściej muszą pracowników „wychować” samodzielnie.

W trakcie szkolenia pokazujemy całościowy system zarządzania talentami uwzględniający zarówno proces wyboru talentów, pracę z osobami i udział kierowników w tym procesie. Koncentrujemy się na procesie, narzędziach, zwłaszcza tych diagnostycznych oraz rolach niezbędnych do efektywnego działania całej funkcji.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • zdefiniować zakres zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji,
 • opracować powiązania pomiędzy funkcjami personalnymi,
 • opracować założenia strategii personalnej bazującej na strategii organizacyjnej,
 • opracować podstawowe procedury dla kluczowych funkcji personalnych.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Diagnozowanie potencjału pracownika, wbrew powszechnej opinii nie sprowadza się jedynie do development center. W trakcie zajęć precyzyjnie definiujemy co należy rozumieć przez potencjał oraz podajemy kompletną procedurę badania potencjału pracowników istotną z punktu widzenia zarządzania talentami, które jest nadal funkcją, która nadal jest nowa. W trakcie szkolenia proponujemy kompletny plan przygotowania i wdrożenia zarządzania talentami. Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób efektywnie przygotować cały program z uwzględnieniem, że w organizacji mogą być różne talenty. Zapraszamy!