Organization Learning Systems - System szkolenia i rozwoju pracowników

System szkolenia i rozwoju pracowników

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Szkolenia, a rozwój pracowników – rozróżnienie pojęć – funkcja szkoleniowa, funkcja rozwojowa.
 • Powiązanie polityki szkoleniowej ze strategią działania organizacji.
 • Budowanie efektywnych systemów szkoleń – cykl zarządzania szkoleniami w organizacji.
 • Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych pracowników – metodyka i narzędzia.
 • Ewaluacja szkoleń w praktyce – powiązanie wyników szkolenie z działaniami organizacyjnymi.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Szkolenia są i pewnie zawsze będą podstawową aktywnością związaną z rozwojem pracowników. Utożsamianie szkoleń z rozwojem pracowników jest jednak błędem. Rozwój jest pojęciem szerszym, a szkolenia stanowią jedynie jedną z form rozwoju pracowników. W trakcie szkolenia wskakujemy w jaki sposób zbudować efektywny system rozwoju pracowników adekwatny do poziomu rozwoju pracowników, w jaki sposób diagnozować potrzeby rozwojowe oraz w jaki sposób łączyć działania rozwojowe i codziennymi działaniami pracowników.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • rozróżniać system szkolenia, od systemu rozwoju pracowników,
 • przeprowadzić procedurę diagnozowania potrzeb,
 • ustalić cele szkoleniowe i rozwojowe powiązane ze strategią funkcjonowania organizacji,
 • przeprowadzić ewaluację działań szkoleniowych i rozwojowych.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Koncepcja organizacji uczących się, chociaż nie jest rozwiązaniem nowym, dopiero teraz w coraz bardziej niepewnej sytuacji gospodarczej nabiera użyteczności. Jesteśmy prekursorami wdrażania się tej filozofii do codziennej praktyki działania organizacji. W trakcie szkolenia pokazujemy w jaki sposób efektywnie przejść od szkoleń do uczenia się organizacyjnego przy wykorzystaniu cybernetycznego modelu uczenia się i praktyczny proce relacji ODPROCESS+. Zapraszamy!