Organization Learning Systems - System zarządzania wynagrodzeniami w organizacji

System zarządzania wynagrodzeniami w organizacji

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Kompletny system wynagradzania w organizacji – składowe – w jaki sposób działają.
 • Wartościowanie stanowisk pracy od podstaw – przygotowanie i wdrożenie.
 • Systemy premiowe – motywowanie indywidualne, zespołowe organizacyjne – projektowanie zintegrowanego systemu.
 • Perki – w jaki sposób motywować pracowników niefinansowo.
 • Efektywne wdrożenie systemu wynagradzania.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Użyteczność systemu wynagradzania i wspierający go system motywacji finansowej stanowi z jednej strony podstawę zaangażowania pracowników, a z drugiej strony umożliwia racjonalizację inwestycji na racjonalizację wydatków motywacyjnych. W trakcie szkolenia wskazujemy w jaki sposób opracować kompletny system wynagradzania opary z jednej strony o wartościowanie stanowisk pracy, z drugiej o skrojone na miarę systemy motywacyjne (indywidualne i grupowe).

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • przeprowadzić diagnozę efektywności systemu wynagradzania w organizacji,
 • opracować kompletny system wynagradzania w organizacji z uwzględnieniem trzech kluczowych elementów,
 • przeprowadzić procedurę wartościowania,
 • zaprojektować system indywidualnego i grupowego premiowania z uwzględnieniem premiowania niefinansowego.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Wynagradzanie należy do podstawowych funkcji organizacyjnych. W czasach, w których w wielu obszarach stałość jest niemożliwa systemy wynagradzania z jednej strony muszą być plastyczne, z drugiej gwarantować organizacji i pracownikom użyteczność, jaką jest skuteczna wymiana. W trakcie szkolenia pokazujemy w jaki sposób zbudować motywujący system wynagradzania, zapewniający jednocześnie plastyczność w zmieniającym się świecie. Zapraszamy!