Organization Learning Systems - Zarządzanie przez wartości

Zarządzanie przez wartości

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Czym są wartości i jaki jest ich wpływ na funkcjonowanie organizacji?
 • Kształtowanie się wartości – integralny model rozwoju Ken’a Wilber’a.
 • Diagnoza wartości w organizacji – obraz działania organizacji.
 • Rozwijanie organizacji, poprzez rozwój wartości – tworzenie turkusowych organizacji.
 • Jak efektywnie wprowadzać turkusowe wartości w organizacjach o różnym poziomie rozwoju?
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Działaniu każdej organizacji bardziej lub mniej świadomie towarzyszy określona kultura wyznaczana zestawem wartości. Niektóre z organizacji w bardzo otwarty sposób deklarują swoje wartości, chociaż z ich przestrzeganiem bywa różnie. Wartości w działaniu organizacji są także zróżnicowane. Świadome kształtowanie i przestrzeganie określonych wartości jest z jednej strony katalizatorem pożądanych zachowań, z drugiej może zabezpieczyć organizację przed nadużyciami.

W takcie warsztatu wskazujemy w jaki sposób wybierać oraz kształtować pożądane wartości oraz w jaki sposób wspierać kierowników i pracowników w działaniach zgodnych z wartościami.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • zdefiniować wartości i opisać wpływ wartości na funkcjonowanie organizacji,
 • opisywać wpływ wartości na zachowania,
 • wykorzystać koncepcję turkusowych,
 • budować plan rozwoju organizacji poprzez wartości.

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Wartości stanowią podwaliny każdej kultury organizacyjnej, mając olbrzymi wpływ na kształtowanie się zachowań ludzi w organizacji. W wielu organizacjach zachowania kształtowane są przez wartości nieformalne, kształtujące zjawisko drugiego życia. W trakcie szkolenia pokazujemy w jaki sposób rozróżnić realne wartości od nieprawdziwych, a także jak określić patologiczny wpływ nieprawdziwych wartości na funkcjonowanie organizacji. Zapraszamy!