Organization Learning Systems - Zarządzanie zmianą i rozwojem organizacji

Zarządzanie zmianą i rozwojem organizacji (uczenia się organizacyjengo)

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Szkolenia, a rozwój pracowników – rozróżnienie pojęć – funkcja szkoleniowa, funkcja rozwojowa.
 • Powiązanie polityki szkoleniowej ze strategią działania organizacji.
 • Budowanie efektywnych systemów szkoleń – cykl zarządzania szkoleniami w organizacji.
 • Diagnozowanie potrzeb szkoleniowych pracowników – metodyka i narzędzia.
 • Ewaluacja szkoleń w praktyce – powiązanie wyników szkolenie z działaniami organizacyjnymi.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Zarządzanie zmianą kojarzy się zazwyczaj z mało przyjemnym procesem wprowadzania rozwiązań, które są przez mało kogo są akceptowana. Jedynym wyjątkiem są chyba tylko sytuacje podwyżki lub awansu – chociaż często na chwilę. Badania wskazują, że niemal 70% procesów zmian kończy się niepowodzeniem lub wdrożeniem fragmentarycznego rozwiązania.

Dlatego coraz więcej organizacji przyjmuje w tym zakresie inną strategię związaną z ciągłym uczeniem się. Zamiast limitowania kom-petencji w okresach stabilizacji organizacje uczące się stawiają na większy rozwój kompetencji niż jest to potrzebne do codziennego wykonywania zadań, co pociąga za sobą pewne koszty. Zyskują za to w sytuacji zmiany na szybkości, plastyczności i gotowości pracowników.

W trakcie szkolenia prezentujemy w jaki sposób efektywnie przygotować i wdrożyć zmianę z wykorzystaniem modelu transteoretycznego. Pomagamy również w przygotowaniu procesów wewnętrznej komunikacji niezbędnej do poprawnego przygotowania, a następnie monitorowania procesu wdrażania zmian. W drugiej części szkolenia pokazujemy w jaki sposób wdrożyć użyteczny model organizacji uczącej się.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • rozróżniali pomiędzy uczeniem się i zmianą organizacyjną,
 • rozróżniali poziomy rozwoju i ich wpływ na uczenie się organizacyjne,
 • opracować plan wdrożenia organizacji uczącej się w oparciu o metodologię Marquardt,
 • ustalić role w procesie uczenia się organizacyjnego

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Koncepcja organizacji uczących się, chociaż nie jest rozwiązaniem nowym, dopiero teraz w coraz bardziej niepewnej sytuacji gospodarczej nabiera użyteczności. Jesteśmy prekursorami wdrażania się tej filozofii do codziennej praktyki działania organizacji. W trakcie szkolenia pokazujemy w jaki sposób efektywnie przejść od szkoleń do uczenia się organizacyjnego przy wykorzystaniu cybernetycznego modelu uczenia się i praktyczny proce relacji ODPROCESS+. Zapraszamy!