Organization Learning Systems - Projektowanie architektury i struktury organizacji (ORGDESIGNER)

Projektowanie architektury i struktury organizacji (ORGDESIGNER)

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • Cechy efektywnej struktury organizacyjnej – analiza efektywności struktury organizacyjnej.
 • Katalog struktur organizacyjnych – zalety i ograniczenia.
 • Procedura ORGDESIGNERTM – opracowania i wdrożenia efektywnej struktury organizacyjnej.
 • ORGDESIGNERTM – krok, po kroku.
 • Wdrożenie nowej struktury – założenia projektowe.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Struktury organizacyjne odgrywają niezwykle ważną rolę w efektywnym działaniu organizacji, wpływając na strukturę zarządzania, komunikację i organizację procesów. Okazuje się jednak, że przy dzisiejszym dużym dynamizmie biznesu projektowanie trwałych i hierarchicznych struktur napotyka na duże trudności. Metoda ORGDESIGNER jest praktyczną i użyteczną metodologią projektowania, przeprojektowywania organizacji, działów w uporządkowany, spójny i uwarunkowany potrzebami sposób.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • rozpoznać typy struktur organizacyjnych – zalety, ograniczenia
 • przeprowadzać badania organizacyjne pozwalające diagnozować użyteczną strukturę organizacyjną
 • projektować strukturę organizacyjną z wykorzystaniem procedury ORGDESIGNER
 • zaprojektować powiązania pomiędzy różnymi strukturami organizacyjnymi

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Czy strukturę organizacyjną warto opisywać z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań IT? Tak, dowiesz się z czego możesz skorzystać!