Organization Learning Systems - Zarządzanie przez cele i wskaźnikowanie

Zarządzanie przez cele i wskaźnikowanie

Zamiast długiego programu – kluczowe pięć punktów:

 • System zarządzania przez cele w organizacji.
 • Cykl zarządzania przez cele – połączenie strategii z operacjami.
 • Wskaźniki celów – typy wskaźników – charakterystyka i ocena użyteczności.
 • Wskaźniki – dobór i projektowanie.
 • Wdrożenie systemu zarządzanie przez cele.
Kluczowa piątka

Charakterystyka szkolenia

Zarządzanie przez cele (MBO) jest kluczowym system organizacyjnym, który wraz z raportowaniem i systemem ocen okresowych stanowi triadę planowania, monitorowania i oceniania efektywności. W trakcie szkolenia pokazujemy w jaki sposób przygotować i wdrożyć system MBO uwzględniający wszystkie poziomy organizacji oraz indywidualnych pracowników. Kluczowym elementem szkolenia jest wypracowanie sposobu w jaki cele mają być definiowanie i jakie wskaźniki należy mierzyć.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą umieli:

 • zaprojektować działania w cyklu zarządzania przez cele
 • poprawnie projektować cele
 • dobierać adekwatne wskaźniki
 • wnioskować o działaniu na bazie wskaźników

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do:

 • trenerów biznesu
 • coachów biznesu
 • konsultantów i specjalistów
 • pracowników działów personalnych / HR (SHR, HRBP)
 • managerów średniego i wyższego stopnia
 • konsultantów rozwoju organizacji

Bo mamy to w małym palcu!

Zarządzanie przez cele jest klasyką i podstawą zarządzania. W jaki sposób jednak efektywnie dobrać wskaźniki dotyczące obszarów społecznych, HR’owych? Zapraszamy!