Organization Learning Systems - Usługi szkoleniowe

Warsztaty ODNET

ODNET – to regularne, odbywające się co kwartał darmowe warsztaty integrujące osoby zainteresowane koncepcją rozwoju organizacyjnego i efektywnym wprowadzaniem zmian. Zapraszamy!