Organization Learning Systems - Usługi szkoleniowe

Warsztaty ODNET

ODNET – to regularne, odbywające się co kwartał warsztaty integrujące osoby zainteresowane koncepcją rozwoju organizacyjnego i efektywnym wprowadzaniem zmian.

Co roku proponujemy warsztaty w ramach spotkań ODNET! Spotkania które, realizowane są od 17:00 do 20:00 służą trzem podstawowym celom:

Dyskusja
Służą prezentacji i dyskusji dotyczącej koncepcji, narzędzia lub omówieniu studium przypadku wykorzystywanego we wdrażaniu zmian lub rozwijaniu organizacji.
Doświadczenia
Służą wymianie doświadczeń związanych z wprowadzaniem zmian, uczeniem się organizacyjnym.
Integracja
Służą integracji osób zainteresowanych koncepcją koncepcjami i praktyką wdrażania zmian w organizacyjnych.

Już było…

Do tej pory odbyły się spotkania poświęcone:

 • Metodzie CYNEFIN – służącej do systematyzowania sytuacji problemowych w organizacji.
 • Metodom OPEN SPACE TECHNOLOGY oraz WORLD CAFFEE – będącymi metodyki pozwalającymi na przygotowanie dużych grup (organizacji) na wprowadzanie zmian.
 • Metodzie SYMLOG – narzędzia przeznaczonego do analizy efektywności zespołów.

W 2017 roku zapraszamy na warsztaty:

Model VSM – Viable System Model

Projektowanie organizacji z wykorzystaniem koncepcji VSM – Viable System Model.

VSM jest rozwiązaniem, które chociaż powstało pod koniec lat sześćdziesiątych nadal stanowi uniwersalny model pozwalający projektować niemal każdą strukturę organizacyjną od stanowiska po niemal całe organizacje. W tkacie warsztatu przybliżymy model VSM, wskazane zostaną praktyczne obszary zastosowania oraz ograniczenia z jakimi można się spotkać korzystając z tego narzędzia.

Dlaczego warto?

 • poznasz efektywny, użyteczny i sprawdzany model konstruowania organizacji,
 • porównasz konstrukcję swojego działu z modelem VSM,
 • nauczysz się w jaki sposób wprowadzać zmiany, do konstrukcji własnego działu.
Miejsce: Poznań
Termin: 2017-07-21
Model transteoretyczny (TTM)

Efektywne wprowadzanie zmian w organizacjach z wykorzystaniem założeń modelu transteoretycznego (TTM), który można wykorzystywać do wprowadzania zmian zarówno prywatnych jak i organizacyjnych.

Twórcy TTM korzystali z różnych nurtów psychologii i socjologii tworząc rozwiązanie, które zapewnia dużą efektywność wprowadzania zmian.

Dlaczego warto?

 • poznasz efektywny i uniwersalny model wprowadzania zmian,
 • sprawdzisz, na ile zmiany, które wprowadzasz uwzględniają różne aspekty,
 • dowiesz się w jaki sposób przygotowywać zarząd, kierowników i pracowników do efektywnego wprowadzania zmian.
Miejsce: Poznań
Termin: 2017-07-21
Viral Chane (VC)

Metoda Viral Chane (VC) – czyli jak oddolnie, małymi krokami wdrażać duże zmiany. CV jest metodą oddolnego wprowadzania zmian w organizacji, stworzoną raczej w celu inspirowania, budowania świadomości również przy wykorzystaniu mediów społecznościowych.

Dlaczego warto?

 • dowiesz się jak niewiele trzeba, aby efektywnie komunikować zmianę,
 • nauczysz się w jaki sposób wykorzystywać media społecznościowe w celu budowania świadomości zmian,
 • dowiesz się w jaki sposób wykorzystywać teorię wiedzy ukrytej do wprowadzania zmian.
Miejsce: Poznań
Termin: 2017-07-21
Metoda LO – Learning Organizations

Metoda LO – Learning Organizations – czyli w jaki sposób przejść od organizacji szkoleń do wdrożenia realnego uczenia się organizacyjnego.

Koncepcja uczenia się organizacyjnego pojawiła się i rozbłysła w latach dziewięćdziesiątych wraz ze słynną już publikacją „Piątej dyscypliny” Peter’a Senge.

Obecnie, można spotkać w Polsce coraz częściej organizacje, które przeszły już drogę od szkoleń do stałego uczenia się. W trakcie spotkania omówimy przykłady takich organizacji oraz poznamy dwa narzędzia użyteczne w przejściu do organizacji uczącej się:

 • LLI – Learning Limitation Index – pozwalający oceniać przeszkody występujące w uczeniu się organizacji.
 • LOC – Learning Organization Capacity mierzący zdolność organizacji do uczenia się.
Miejsce: Poznań
Termin: 2017-07-21